O podjetju

CRM sistemi d.o.o.
Vransko 135
SI-3305 Vransko


Splet: www.crmsistemi.si
E-pošta: info@crmsistemi.si
Telefon: 03 70 55 400
Mobitel: 041 345 999


Matična številka: 2145707
ID za DDV: SI34566244
Transakcijski račun: 06000-0956213398 (Banka Celje)


Podjetje je bilo vpisano v sodni register 3.8.2005 pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št. 1/08583/00.